Hello!Welcome to Dongying Heyi Chemical Co., Ltd. Web:www.cc1668.com

?

??? :

 • ??? :
 • ?? ??:
 • ??? ; ???
 • ? ? ?? ;? ?? ?

 • ?? ??:?? ?? ?

 • ??:?????????????? ?? ?? ??
 • ??:257500
 • ??:+86-546-2369006,2369003,2068266
 • ??:+86-546-2369003
 • ??:sales@dyhychem.com
 • ???:http://www.cc1668.com

????

        ?? ???? ?? ??? 2009?? ???? ????? ?? 3??? ???? ??? ???? ?????.??? ??? ??? ??? ?????? ???? ??? ?? ??? 2000???? ????? 11?? ?? ???? ? ???  1.3 ? ?????.
 
        ??? “??,????,??,?? ??”? ?? ??? ???? ?? 2011?? ??? 3000???? ???? ??? ???? ???? ?? 3??? ??? ???? ?? ??? ??????.? ??? ??? ??? ???? ?? 3??? ??? ?? ????40%?? ?????.??? ??? ??? ? ??? ???? ??? ?? ?? 3???? ?? ??? ?? ?????.
 
        ??? ?? ??? ??? ???? ?? ??? “??? ???? ???? ??3???? ?? ?? ??? ?????”? ???? 2011?? ?? ?? ?? 3??? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ???? ?? 3???? ?? ??? ??? ???? ??? ????? ???? ??? ???? ???????.

欧美午夜不卡在线观看,亚洲 欧美 校园 春色 小说,无码不卡中文字幕在线视频,国产精品香蕉在线观看 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>